روش قالب گیری درجه زیرین

قالب گیری درجه زیرین برای قالب گیری درجه زیرین، اول مدل یک تکه یا نیمه زیرین مدل در مدل های دوتکه، با درنظر گرفتن جهت صحیح شیب ( سطح بزرگتر ) و سطح جدایش، به همراه درجه زیرین، روی صفحه زیر درجه قرارداده می شود. روی مدل مورد نظر شمش برنج پودر جدایش پاشیده می [...]

توسط |۱۳۹۷-۸-۷ ۰۴:۵۷:۲۴ +۰۰:۰۰۷ام آبان, ۱۳۹۷|مقالات|بدون دیدگاه