ادامه مبحث انواع مدلهای قالب های شمش برنجی

مدل صفحه ای: براي ساخت وتولید انبوه قطعه های ريختگي شمش برنجی و میلگرد به شیوه دستي يا ماشيني در ماسه، از مدل صفحه اي استفاده مي شود. مدل صفحه اي به حالت يك رو، دو رو و دو صفحه اي تولید مي شود. در مدل صفحه ایی يك رو، مدل در يك طرف صفحه [...]

توسط |۱۳۹۷-۸-۶ ۰۴:۳۱:۳۹ +۰۰:۰۰۶ام آبان, ۱۳۹۷|مقالات|بدون دیدگاه