ریخته گری قالب های دائمی

ب) ریخته گری در قالب دائمی  ریخته گری در قالب های ریژه ( روش ثقلی ) ريخته گري در قالب ريژه، روشي است كه در آن مواد مذاب براساس وزن ( نيروي ثقل ) قالب را پر نمايد.  فرايند ريخته گري در قالب هاي ريژه براي ساختن قطعات در تعداد زياد و ضخامت ديوارۀ یکنواحت [...]

توسط |۱۳۹۷-۷-۲۸ ۰۸:۱۵:۵۸ +۰۰:۰۰۲۸ام مهر, ۱۳۹۷|مقالات|بدون دیدگاه