نگهداری ماسه قالب گیری

تحلیل علت افزودن مواد افزودنی به ماسه قالب گیری   مقدمه  - آیا اجزاي مخلوط ماسه قالب گیری را مي توان به هر نسبتي با هم مخلوط كنیم؟ - به نظر شما چگونه مي توان خواص ماسة قالب گیری را بهبود بخشيد؟   با استفاده از مواد افزودني از قبيل خاك اره، آرد حبوبات، مالس، [...]

توسط |۱۳۹۷-۸-۲ ۰۹:۴۲:۲۲ +۰۰:۰۰۲ام آبان, ۱۳۹۷|مقالات|بدون دیدگاه