انواع سیستم راهگاهی

 انواع سيستم راهگاهي و شیوه تعبيه و نحوۀ آخال گيري با توجه به نوع فلز ريختگي و فرم و ابعاد قطعۀ ريختگي، انواع متفاوتی از سيستم راهگاهي وجود دارد. انواع سيستم هاي راهگاهي يكي از شروط ضروری براي عملكرد درست يك سيستم راهگاهي، اين می باشد كه سطوح مقاطع مربوط به راهگاه بارريز، راهبار و [...]

توسط |۱۳۹۷-۸-۹ ۰۴:۵۸:۰۹ +۰۰:۰۰۹ام آبان, ۱۳۹۷|مقالات|بدون دیدگاه