سیستم راهگاهی در شمش برنجی

اجزای تشکیل دهنده سیستم راهگاهی فلز های  مواد مذاب به چه صورتی وارد محفظه قالب ها مي شوند؟ به تصوير زير توجه كنید: - با توجه به تصوير، در كدام يك از نحوه اتصال اجزاي سيستم راهگاهي، جريان مواد مذاب به شکل  يكنواخت می باشد؟ چرا؟ - در كدام يك از شیوه متصل شدن اجزاي [...]

توسط |۱۳۹۷-۸-۸ ۱۵:۳۷:۳۵ +۰۰:۰۰۸ام آبان, ۱۳۹۷|مقالات|بدون دیدگاه