میلگرد کشش گرد۱۳۹۷-۷-۲۸ ۰۷:۰۶:۱۹ +۰۰:۰۰

میلگرد کشش گرد

نحوه تولید میلگرد:

نورد بر روي میلگرد ها  از مرسم ترین  فراینده است. یکی ازدیگر روش های فرم دهی فلزات فرايند نورد می باشد، به عبارت دیگر فرایند تغییر شکل مومسان فلز برنجی از راه عبورکردن از بین غلتک ها به نورد موسوم است، که به دو صورت گرم و سرد صورت می پذیرد.

نورد سرد:

تغییر حالت فلز در دمای محیط، را نورد سرد نامند.

نورد گرم:

تغییر حالت در دمای بیشتر ازدمای محیط و پایین تر از دمای ذوب فلز را نورد گرم نامند.

نورد از رایج ترین فرایند های فلز کاری می باشد. چرا که تولید آن افزایش و کنترل کردن محصول پایانی بسیاردقیق می باشد.در تغییر حالت فلز بین غلطک ها ودر نتیجه اعمال فشار غلطک ها تنش های فشاری زیادی به قطعه وارد می شود.

نیرو های اصطکاکی هم  سبب کشش فلز برنجی به داخل غلطک ها می شود. نخستین  تبدیل شمش ها به، شمشه و شمشال به طور کامل توسط نورد گرم صورت می پذیرد. با ادامه پیدا کردن عمل نورد گرم صفحات ورق میلگرد مفتول ، لوله ریل یا هم دیگر اشکال ساختاری را  تشکیل می دهند.

دستگاه و سیستم های موجود در کارخانه ها:

  • کوره پیشگرم :

 پخت شمش ها در این کوره صورت می گیرد.

  • رول های کوره :

منتقل شدن  شمش ها جهت نورد به طرف رافینگ ها در رول های کوره انجام می شود.

  • رافینگ :

جهت نورد شمش ها و کاستن ابعاد شمش و افزودن طول آن ها در مرحله رافینگ انجام می شود.

  • رول های رافینگ :

منتقل شدن  مواد حاصل  به طرف استند در رول های رافینگ صورت می پذیرد.

  • قیچی  سرزن

  • استند :

شامل:گارادان، موتور گیربکس، غلطک های مونتاژ شده و گاید های ورودی و خروجی در اسنتد صورت می گیرد.

  • قیچی متراژ :

 برش دادن میلگردهای برنجی در طول های معین با این قیچی های متراژ صورت می پذیرد.

میلگردهای کششی گرد در شرکت تولیدی مهان شمش، از سایز 17 تا 27 میلی متر و بنا بر خواسته شما مشتریان عزیز تولید و عرضه می شود.

پس در زمان و هزینه خود صرفه جویی کنید و برای سفارش محصول خود با ما تماس بگیرید.

((کیفیت را با ما تجربه کنید))