میلگرد ریخته گری۱۳۹۷-۷-۲۳ ۰۹:۱۲:۵۴ +۰۰:۰۰

میلگرد ریخته گری

آماده کردن قالب هاي فلزي فرم دار و غیر فرم دار

يكي از راه هاي ريخته گري، ريخته گري در قالب هاي دائمي يا فلزي می باشد. براي همین امر باید قالب ها  قبل از ريخته گري آماده سازي شوند.

 روش ريخته گري در قالب هاي دائمی قدمتی برابر با چندين هزار ساله را دارست. انسان هاي نخستین با تعبيه کردن  شكل قالب در سنگ از يك نوع قالبهای  نيمه دائمي استفاده مي كردند.

ریخته گری در قالبهای فلزی چیست؟

تعريف كلي ريخته گري در قالبهاي فلزی، به گروهي از شیوه هاي ريخته گري اطلاق می شود، كه براي تهيه کردن  تعداد بسیاری از  قطعات همسان به طور مکرر و متوالی مورد استفاده قرارمی گیرند.

آماده سازي یک قالب فلزی برای مذاب ریزی شامل:

 تمیز کردن، پیش گرم کردن، اعمال پوشان بر دیواره داخلی قالب، ماهیچه گذاری و جفت کردن و یا مونتاژ اجزای تشکیل دهنده  قالب فلزی می باشد.

قالب هاي فلزی بر اساس نحوه پر كردن محفظه های قالب از مواد مذاب به صورت زير تقسيم بندی می شوند:

الف- قالب ريژه:

 بر اساس وزن مذاب، محفظه قالب پر شود.

ب- قالب فلزی تحت فشار:

این  قالب براساس نيروي فشاري وارد بر مواد مذاب، اشباع میشود.

 ج- قالب فلزی گريز از مركز:

مواد مذاب در اثر نيروي گريز از مركز، محفظه قالب ها را اشباع  مي كند.

قالب های فلزی تحت فشار

دراین نوع از قالب ها مواد مذاب تحت فشار معين قرار گرفته، محفظه قالب را اشباع مي کند.

براساس این روش نيروي فشار اعمال شده به دو دسته تقسيم بندی می شود:

 الف- ريخته گري تحت فشار کم:

 دراين فرايند محتوي فلز مذاب با نقطه ذوب کم همانند آلومينيوم در داخل محفظه يك كوره مقاومتي قرارداده می شود.

انتهای لوله های  تزریق كه در داخل پوشش دستگاه ها قرار داده می شود، تا نزديكي کف بوته مي رسد. قالب ها که  به صورت مكانيكي يا هيدروليكي کار می کنند وهمچنین تحت مقدار كنترل شده ای از فشار هوا از فلز مذاب پر شده ، سپس فشار هوا باعث پايين آمدن سطوح فلز مذاب در داخل بوته و موجب بالا رفتن حجم بسیار مناسب از آن،  از راه لوله تزریق به داخل قالب وارد مي شود.

 راههای متفاوت کار این روش به صورت زیر می باشد:

  • بسته شدن قالب.

  • پر شدن قالب يا تزريق آن.

  • باز شدن قالب.

ب- ريخته گري تحت فشار بالا:

 در این فرایند فلز مذاب لزوما در هر بار، به داخل سیلندر تزریق، ریخته مي شوند، بعد ارین مرحله  با فشار پيستون مواد مذاب به داخل قالب ها  تزریق می شوند. مقدار فشار محفظه تزریق در این روش به bar) 2000-500 )می رسد.

میله های با قالب فرم دار در شرکت تولیدی مهان شمش، در انواع مختلف و بنا بر خواسته شما مشتریان عزیز تولید و عرضه می شود.

پس در زمان و هزینه خود صرفه جویی کنید و برای سفارش محصول خود با ما تماس بگیرید.

((کیفیت را با ما تجربه کنید))